Nord universitet
Høgskulen på Vestlandet
Norgesuniversitetet

Prosjektet Interaktivt virtuelt feltarbeid skal utforske bruk av 360-graders bilder og video som et interaktivt supplement til virkelig feltarbeid.

Feltarbeid er sentralt innenfor flere fagdisipliner, men det vil alltid være begrensninger på hvor omfattende feltdelen av fag og studier kan være. 360-graders bildeteknologi er et rikt medium som kan gjøre studenter og lærere bedre forberedt før virkelig feltarbeid, teknologien kan gjøre det mulig å foreta virtuelt feltarbeid til steder som det ellers ikke er mulig å besøke, og det kan brukes til å gi mer innholdsrik dokumentasjon av felt-lokaliteter. Innsamlet materiale kan i tillegg legges inn i virtuelle kunnskapsbanker som kan deles og bearbeides videre.

Delmål i prosjektet er å

  • evaluere tilgjengelig teknologi for opptak og avspilling av 360-graders bilder og video,
  • undersøke hvilke interaktive funksjoner som kan integreres i 360-graders bilder og video,
  • framskaffe kunnskap om hva 360-graders teknologi tilfører av pedagogisk merverdi,
  • samle erfaringer om anvendelse av 360-graders bilder og video i læringsprosesser for to målgrupper: studenter og lærere innen høyere utdanning,
  • integrere 360°-teknologi med kartdata,
  • lage en veiviser for virtuelt feltarbeid.

Nord universitet og Høgskulen på Vestlandet er partnere i prosjektet som skal pågå i 2017 og 2018. Prosjektet skal gjøre utprøvingene i to naturgeografi-fag på Nord universitet og faget Aesthetic and Outdoor Education på Høgskolen i Bergen.